verkiezingsprogramma

Hierbij ons verkiezingsprogramma, van het CDA van Noord-Beveland 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar 2018.

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.

———————————————————

Iedereen

Het gaat om iedereen, samen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.
Het gaat bij de verkiezingen om onze toekomst. Om de toekomst van iedereen. let op:

Alleen ga je sneller maar Samen kom je verder

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.