Standpunten CDA Noord-Beveland

1. Leefbaarheid van de woonkernen dichtbij.

De leefbaarheid van ons eiland wordt naast de aanwezige voorzieningen vooral bepaald door onze bewoners en hun relatie met hun woonomgeving. Zijn er ontmoetingsmogelijkheden, is er groene kwaliteit, kan er gerecreëerd worden, is er sociale interactie, burenhulp en zijn burgers zelf bereid om initiatieven te nemen. Het CDA wil die initiatieven bij onze burgers uitlokken en waar mogelijk faciliteren, stimuleren en versterken.

2. Vrijwilligerswerk, mantelzorg dichtbij.

De overheid kan het niet alleen. Noord-Beveland zou niet kunnen bestaan zonder onze honderden vrijwilligers. In onze kleine gemeente vormen de vrijwilligers het kloppend hart van de gemeenschap. Er zijn onder andere vrijwilligers actief bij diverse sportverenigingen, de brandweer en bij allerlei evenementen. Ook in de (mantel)zorg hebben we een zeer actief bestand die dagelijks klaar staan voor onder andere tafeltje dekje, als rolstoelbegeleiders, bij de Zonnebloem, etc. Als CDA vinden we een gezonde samenleving belangrijk en willen we waar mogelijk vanuit de gemeente onze vrijwilligers ondersteunen. De mantelzorgers kunnen ook rekenen op het CDA, daar waar nodig zal via het sociaal loket door de coördinator sociale zaken meer ondersteuning worden geboden.

3. Recreatie & werkgelegenheid dichtbij.

Vooral in de zomermaanden is Noord-Beveland de plaats bij uitstek om te recreëren. Naast de inkomsten voor onze gemeente zelf, schept de recreatie ook honderden directe en indirecte banen op ons eiland. Kansrijke initiatieven zoals de Noord-Beveland expres in combinatie met de toeristenpas en oplaadstations voor elektrische fietsen kunnen wat ons betreft mede door de gemeente gefaciliteerd worden. Het CDA is voorstander van de verdere aanleg van vrijliggende fietspaden om alle dorpen veilig te verbinden.

4. Zelfstandig Noord-Beveland: Dienstverlening dichtbij.

Als CDA zijn we voor een zelfstandige gemeente Noord-Beveland. Gezien onze positie als een compleet eiland, ons inwoneraantal in de zomermaanden en onze economische positie, hoeven we zeker nog geen bestuurlijke fusie te overwegen. Samenwerking met andere gemeenten maakt het mogelijk schaalvoordelen te bereiken terwijl we toch onze eigen Noord-Bevelandse identiteit kunnen behouden. De eerstelijns dienstverlening aan onze burgers willen we vanuit ons eigen gemeentehuis bieden.

5. Openbare veiligheid dichtbij.

Het CDA zet zich in voor een veilig Noord-Beveland. Om dit verder te verbeteren dient de wijkagent zichtbaar en bereikbaar te zijn voor onze inwoners. Daarnaast willen we dat de burgemeester in overleg met de dorpsraden jaarlijks tenminste één prioriteit vastlegt voor de veiligheid. Slaagt een dorpsraad er in om in samenwerking met de jongeren het vandalisme in het dorp te beperken, willen we voorstellen om 50% van de bespaarde middelen beschikbaar te stellen aan de betreffende dorpsraad. De dorpsraad is vrij in de te kiezen bestemming.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.