Maarten

Even voorstellen:

Als nieuw lid van het CDA voegde ik mij maandag 24 april 2017 bij de algemene ledenvergadering in Geersdijk. Kort nadat ik mijzelf daar had voorgesteld ontstond het idee om mij ook als nieuw CDA-lid voor te stellen op de website. Om meteen de daad bij het woord te voegen, hieronder in het kort wie ik ben.:

Mijn naam is Maarten van Lobberegt, ik ben 32 jaar oud en woon samen met mijn vrouw in Wissenkerke. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als audicien bij een bedrijf in Goes en geniet er elke dag weer van om mensen te voorruit te helpen met hun zintuigelijke beperking. Geboren in Goes en opgegroeid op Noord-Beveland, ik kan wel stellen dat ik Noord-Beveland goed ken en dit ook als mijn thuis beschouw.

Waarom ik lid ben geworden van het CDA? Politieke en maatschappelijke inzet hebben altijd mijn interesse gehad. Zo ben ik vier jaar lang als Jeugdouderling verbonden geweest aan de kerkenraad van Wissenkerke-Geersdijk, welke later, na de federatie met Kats-Kortgene, Protestanste Gemeente de ontmoeting i.w. werd. Ook na mijn ambtsperiode ben ik actief betrokken gebleven bij het jeugdwerk van onze gemeente. In dit werk heb ik geleerd hoe belangrijk de inzet van leden of vrijwilligers vanuit de maatschappij is. Zodoende was de stap om mij aan te melden bij het CDA niet groot meer. Het gedachtengoed van CDA sluit volledig aan bij mijn zienswijze over de maatschappij. De toevoeging van maatschappelijk initiatief aan de samenleving is van onschatbare waarde. Mensen laten doen waar ze goed in zijn en hen zo kansen bieden om zich in te zetten voor de maatschappij.  Zoiets kan alleen bestaan op een basis van wederzijds vertrouwen tussen burger en overheid.

Ook solidariteit tussen verschillende leeftijdsgroepen en gedachtengoed is iets waar ik veel waarde aan hecht. Zo heb ik in de vier jaar als ambtsdrager in de kerkenraad geleerd hoe belangrijk het is om samen één te zijn, dit los van verschillen door leeftijd of verschillen tussen mensen die verschillen voor wat betreft hun gedachtengoed.

Ook ben ik voorstander van verder kijken dan de eigen belangen of eigen portemonnee als het gaat om milieu en natuur. In mijn optiek hebben we deze aarde in bruikleen voor onze volgende generatie en daar moet je zuinig op zijn. Vier pijlers uit het gedachtengoed van het CDA, vier pijlers waar ik mijzelf als persoon volledig in thuis voel.  Publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap, dat is wat het CDA maakt tot waar het voor staat, en waar ik voor sta.

CDA, met recht voor een land dat we door willen geven.

Maarten van Lobberegt

Reacties zijn gesloten.