Kandidatenlijst CDA gemeenteraad 2018

Kandidatenlijst CDA Noord-Beveland voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018:

1. Anja Slenter (Kats)

Namens het CDA mag ik al 8 jaar de gemeente Noord-Beveland mede besturen, waarvan de laatste 4 jaar als wethouder. Ik ben verantwoordelijk voor onder andere het hele sociale domein, openbare werken, sport, verkeer en vervoer. In deze periode heb ik veel inwoners ontmoet die zich inzetten en willen blijven inzetten, op diverse terreinen, voor onze mooie gemeente. Ik wil me ook de komende 4 jaar blijven inzetten om, samen met anderen, mensen te stimuleren in hun eigen kracht en waar nodig die hulp en ondersteuning te bieden die nodig is.

2. Johan Sandee (Kamperland)

Voor het CDA mag ik reeds 6 jaar in de gemeenteraad van Noord-Beveland zitten. Ik ervaar het als een voorrecht om de belangen van al onze inwoners te mogen behartigen. Door mijn werk in mijn eigen Kwalitaria in het winkelcentrum van Kamperland, ontmoet ik veel inwoners die zo op een laagdrempelige manier mij aan kunnen spreken of kunnen vragen om advies. Komende vier jaar wil ik me inzetten om de duurzame, innovatieve ontwikkelingen op ons eiland daar waar mogelijk te ondersteunen.

 

3. Kees Blok (Wissenkerke)

Ik ben in onze gemeente bestuurlijk actief als scriba van Protestantse gemeente De Ontmoeting die haar leden heeft in Kats, Kortgene, Geersdijk en Wissenkerke. In Zeeland ben ik bestuurlijk actief op provinciaal niveau in het CDA en in het Rode Kruis. Graag wil ik mij inzetten voor allen die in de Gemeente Noord-Beveland ondernemen, werken, wonen en recreëren. Ik ben al enige tijd actief voor de fractie en voor de meesten die regelmatig de raadsvergaderingen bezoeken geen onbekende. Mijn expertise ligt vooral op het terrein van onderwijs, jeugd en opleidingen. Door mijn jarenlange ervaring als eindverantwoordelijk schoolleider ben ik ook vertrouwd met de beleids- en begrotingscyclus, planning en control en verantwoording. Bij de controlerende taak van de volksvertegenwoordiger voel ik mij goed thuis. Doen we ook echt wat we bedacht hebben.

 

4. Maarten van Lobberegt (Geersdijk)

Opgegroeid op Geersdijk, ben ik na enkele jaren in Goes te hebben gewoond, met veel plezier teruggekomen naar Noord-Beveland. Vier jaar lang ben ik jeugdouderling geweest voor de protestantste gemeente De Ontmoeting. Als jeugdouderling heb ik mij betrokken geweten bij veel eiland-brede activiteiten en kennisgemaakt met diverse initiatieven op het gebied van samenwerking tussen de verschillende dorpen op ons eiland. Geïnspireerd door deze  samenwerking, de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die ons Noord-Beveland kent en de samenhorigheid heb ik mij in april bij de fractie van CDA van onze gemeente gevoegd en sindsdien actief fractievolger bij onze gemeente. De ervaring en energie opgedaan in het eiland-brede jeugdwerk wil ik nu gaan inzetten voor de gehele gemeenschap op Noord-Beveland.

 

5. Rop van der Zee (Kats)  

Voor het CDA in Noord-Beveland ben ik reeds enkele jaren lid van het bestuur. Jarenlang ben ik in Burgh-Haamstede, Rotterdam en Den Bosch als asieljurist werkzaam geweest, maar woonachtig gebleven in Kats.  Noord-Beveland ervaar ik persoonlijk als een oase van rust. Niet alles gaat echter zoals het hoort en in dat kader kan ik voor de inwoners van Noord-Beveland mijn juridische kennis inzetten. Net als Johan, ontmoet ik veel inwoners die mij op een laagdrempelige manier aan kunnen spreken of om juridisch advies kunnen vragen.

 

6. Marcel van Duijn (Kortgene)

7. Patrick Bakker (Kamperland)

Ik ben al enkele jaren politiek betrokken op Noord-Beveland. Ooit begonnen in de jongerenraad en recentelijk, nadat ik de cursus ‘Politiek Actief’ heb gevolgd, ben ik lid geworden van het CDA. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Commercieel Project Manager bij een internationaal bedrijf en in het weekend ben ik vaak te vinden op en rond het Veerse Meer waar ik actief ben als leiding bij de Scouting Noord-Beveland. Ik vind het goed dat de gemeente zich inzet om het verenigingsleven te waarborgen in alle dorpskernen. Als jong lid kijk ik met een frisse blik naar de verschillende kwesties die er spelen. Met out-of-the-box denken breng ik graag eerst alle voor- en nadelen in kaart alvorens er een standpunt of beslissing wordt genomen. Op deze manier hoop ik de komende vier jaar een goede bijdrage te leveren aan de partij zodat we samen kunnen werken aan een ‘Noord-Beveland om door te geven’.

8. Annemiek Deusing (Kats)

Na een periode van 4 jaar in de gemeenteraad voor het CDA gezeten te hebben, blijf ik, en voel ik mij, betrokken bij het CDA. Door mijn werk gaat mijn aandacht vooral uit naar de ouderenzorg. Ik ben werkzaam als eerstelijnsfysiotherapiepraktijkhouder en gespecialiseerd tot geriatriefysiotherapeut en werk voornamelijk in zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat. De uitgangspunten van het CDA: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap, onderschrijf ik volledig.

 

9. Christian de Jonge (Kortgene)

Dit is het eerste jaar dat ik op de verkiezingslijst sta voor de CDA. Door mijn huidige werk bij de Provincie Zeeland heeft mijn politieke interesse een impuls gekregen en heb ik besloten om mij te plaatsen op de verkiezingslijst voor de CDA. Van huis uit heb ik een financiële achtergrond doordat ik 21 jaar lang werkzaam geweest in de accountancy en in het bankwezen waarbij ik ondermeer agrarisch accountant ben geweest. Hierdoor heb ik een brede basis gelegd op het gebied van advisering op financieel gebied op verschillende gebieden waarbij ik ondermeer erg geïnteresseerd ben in de agrarische sector. Zij zorgen immers ook voor werkgelegenheid en dat wij dagelijks te eten hebben.  De gemeente Noord-Beveland is ook een agrarische gemeente naast toerisme is dat een belangrijke sector. Daarnaast is Noord-Beveland een fijne gemeente om in te wonen en te recreëren. Graag wil mij inzetten voor in de inwoners van de Gemeente- Noord Beveland op allerlei gebieden en ook op de punten die genoemd zijn in ons verkiezingsprogramma zoals de recreatie en werkgelegenheid dichtbij.

10. Kees van der Weele (Colijnsplaat)

Al vanaf de de oprichting ben ik lid van het CDA  en vanaf 1995 tot 2014 bestuurlijk aktief binnen onze mooie Gemeente Noord-Beveland. Ik voel me zeer verbonden met  het wel en wee van ons eiland.

De leefbaarheid van onze kernen zijn voor mij erg belangrijk en de Gemeente heeft hierin een belangrijke  taak, daarnaast dient een goed ondernemings- klimaat door onze Gemeente gestimuleerd te worden.  

 

 11. Adri de Putter (Kamperland)

12. Gerard Geelhoed (Kamperland)

Ik ben betrokken bij de politiek sinds 1995 vanaf de fusie met gemeente Kortgene en Wissenkerke. Geboren en getogen op Kamperland uit een ARP-nest en lid sinds 1960 via de jongerenorganisatie. De voedingsbodem voor lokale politiek is de Sociaal Christelijke achtergrond als kaderlid van het CNV, en bekend op het hele eiland en daarbuiten. CDA in voor en tegenspoed, raadslid en fractievoorzitter tot 2010 en tot heden afdeling secretaris. Het CDA op Noord-Beveland kent de mensen en de problematiek in de gemeente en is daarmee een lokale partij bij uitstek, die met een landelijke uitstraling en ondersteuning kwalitatief goed opgeleide mensen heeft die capabel zijn om de gemeente te besturen. Daarom stem ik CDA en sta ik op de lijst als beeldmerk voor stabiele en integere politiek.

13. Koos Meulenberg (Wissenkerke)
Hoewel ik niet verkiesbaar ben voor een zetel in de gemeenteraad wil ik wel een bijdrage leveren aan de lijst. Ik heb 30 jaar politieke ervaring opgedaan in zowel Gemeenteraad als Provinciale Staten en ben daardoor bekend in Noord- Beveland. Met die ervaring wil ik als voorzitter van de gemeentelijke afdeling, als men dat wenst, de fractie met raad en daad bijstaan.
Daarom heb ik ook JA gezegd toen mij werd gevraagd of ik als lijstduwer een plaats op de verkiezingslijst in wilde nemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.