Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verstrekte informatie kan desondanks onjuistheden bevatten. Voordat u op de vermelde informatie af gaat, dient u deze informatie op andere wijze van ons bevestigd te krijgen.


Contactformulier en nieuwsbrief; gebruik van persoonsgegevens

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over het CDA Noord-Beveland. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website (www.cdanoordbeveland.nl) zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

www.cdanoordbeveland.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren (o.a. Google Analytics). Bij een bezoek aan deze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de van uw browser betreffende websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Reacties zijn gesloten.