Anja herkozen lijsttrekker CDA N-B

CDA Noord-Beveland heeft in zijn algemene ledenvergadering Anja Slenter unaniem herkozen als lijsttrekker.

Anja heeft de afgelopen periode als wethouder een grote bijdrage geleverd in het sociaal domein, een zwaar pakket met goede resultaten. De transitie van overheid naar gemeente is voor Noord-Beveland goed verlopen. Noord-Beveland is de enige gemeente met een eigen sociaal loket. Er zijn veel zaken gerealiseerd op het gebied van sport en accommodaties, verkeer en vervoer, behoud van de buslijnen, fietspaden en riolering. Een zwaar pakket met goede resultaten waar Anja als wethouder trots op kan zijn. Zij heeft hieraan invulling gegeven op een manier die aansluit bij  het CDA-gedachtengoed.
Met Anja als lijsttrekker heeft het CDA een uitstekende kandidaat om opnieuw voor deelname aan het college te gaan bij de komende verkiezingen.
Op de ALV is niet alleen de lijsttrekker gekozen, maar ook de kandidatenlijst vastgesteld met op de tweede plaats zittend raadslid Johan Sandee. We zijn erin geslaagd een viertal jonge ambitieuze nieuwe leden voor de lijst te werven en op te leiden. Samen vormen zij een sterke en brede fractie met diverse kwaliteiten en achtergrond. Het CDA is met een sterke lijst klaar voor de toekomst.
Als derde is ook het verkiezingsprogramma “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” door de leden vastgesteld na een open inhoudelijke discussie. Het is een realistisch programma, zoals men van het CDA mag verwachten. We kijken daarmee vol vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Voor vagen aan het bestuur zie het briefhoofd.
Voor vragen aan Anja Slenter a.slenter@noord-beveland.nl 06 10757975

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.