Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2023 Gemeente Noord-Beveland

Het is altijd weer een bijzonder moment om de algemene beschouwingen uit te mogen spreken. We blikken kort terug op de afgelopen periode en van daaruit kijken we vooruit en etaleren we onze plannen voor Noord-Beveland.

De terugblik houden we dit keer liever maar kort, want de afgelopen verkiezingen zijn voor het CDA teleurstellend verlopen. Dit wil niet zeggen dat we bij de pakken neer zitten, maar we gaan er juist weer vol op tegen aan.

Als CDA zijn we blij met de begroting die voorligt, geen lastenverzwaring voor onze inwoners, zelfs geen inflatiecorrectie. Toch is er voor 2023 nog een bedrag van 750.000,- beschikbaar voor uitvoering van ons raadspunten programma. Dit raadpuntenprogramma omvat punten waar we ons als raad extra op willen richten: Het meer betrekken van burgers, voldoende bouwen voor onze eigen inwoners, extra ondersteuning voor wie dat tijdelijk nodig heeft en iedereen meenemen in de verduurzaming en energietransitie.

Doordat we veel toeristische overnachtingen hebben, profiteren onze inwoners mede van een hoog voorzieningen niveau en kunnen we extra dingen doen, zonder dat dit direct leidt tot lastenverzwaring. Dit wil voor het CDA echter niet zeggen dat het grootschalige toerisme maar kan blijven groeien, dat is nu wel voldoende qua eenheden.

Wat het CDA betreft kan het heffen van toeristenbelasting beter en eerlijker, nu is bijvoorbeeld de controle op de heffingen minimaal.

We hebben tot eind 2023 voor de vaste standplaatsen een forfait afspraak met de logiesverstrekkers, dit loopt dus bijna af. Daarnaast betaal je voor een overnachting op een mini camping hetzelfde bedrag aan toeristenbelasting als voor een luxe hotelkamer. Omdat de toeristenbelasting voor een overnachting op een mini camping procentueel gezien best hoog is, zouden we hier graag een lager tarief voor in willen voeren. Dit is een proces van een langere adem, maar je moet er wel een keer aan beginnen. We willen deze zaken meenemen in de brede discussie met de raad over de mini campings waar we vorige maand over hebben gesproken.

Hiervoor zal ik dan ook een motie indienen.

Voor de korte termijn willen we als CDA inzetten op het ondersteunen van de mensen die het momenteel erg lastig hebben door de verschillende crises. Vraag is om ruimhartig om te gaan met de regelingen en veelvuldig communiceren over de mogelijkheden die we als gemeente bieden.

Onze gemeente telt vele verenigingen, waar we als CDA erg trots op zijn. Is er bij de gemeente zicht op, of er verenigingen zijn waar door de energiecrisis het voortbestaan in gevaar is.

Als eiland zijn we erg afhankelijk van het openbaarvervoer, zeker voor onze scholieren. Hier gaat het nu juist de laatste tijd helemaal mis. Als er een aangekondigde staking is, is dat lastig en kun je maatregelen treffen, maar de laatste tijd is het juist een verrassing als de bus wel rijdt, je kunt er niet meer van op aan. Als CDA blijven we er op aandringen bij het College en de Provincie om weer te voorzien in een betrouwbare dienstregeling.

Het is goed ondernemen op Noord-Beveland, maar we moeten dit ook waar blijven maken. Laat ondernemers niet in het ongewisse over hun plannen maar geef snel duidelijkheid over wat wel en niet kan. Dit was altijd een sterk punt op Noord-Beveland, College let op dat dit zo blijft.

De laatste jaren zijn er veel ouderen komen wonen op ons eiland, dit kan natuurlijk te maken hebben met onze kernwaarden rust & ruimte die we vaak uitdragen. Als CDA willen juist benadrukken dat we als Noord-Beveland bruisend en ondernemend zijn. We willen dat juist jonge gezinnen zich vestigen op ons eiland, want we hebben hen voldoende te bieden! We hebben toonaangevende bedrijven binnen onze gemeente, met voldoende werkgelegenheid op elk niveau. Zorg dan ook bij elke kern voor voldoende mogelijkheid voor uitbreiding van woningbouw. Door vooral ook in te zetten op huisvesting voor jonge gezinnen, blijven we een vitale gemeente met een bruisend verenigingsleven en goede basisscholen. Hierbij kan ook gedacht worden aan het beschikbaar hebben van passende woningen voor onze eigen ouderen, waardoor weer eengezinswoningen in de gemeente beschikbaar komen voor de jonge gezinnen.

Het heeft ons als CDA goed gedaan om te zien dat we als gemeente naast onze boeren staan op Noord-Beveland. Het zijn uitdagende tijden en het probleem is dat niemand weet waar we aan toe zijn. We werken graag samen met onze boeren aan een reële toekomst met voldoende perspectief.

Dan rest ons als CDA nog om Onze griffier Kees, Collegeleden, Ambtenaren en Collega’s in de raad te bedanken voor de prettige samenwerking.

Fractie CDA Noord-Beveland

Johan Sandee

Reacties zijn gesloten.