Uit de fractie

3-11-2017

Algemene beschouwingen 2018 CDA

18-10-2017

We zitten als lokale CDA fractie alweer bijna aan het eind van de 4 jaarstermijn van de gemeenteraad. Dat betekent dat we ons aan het voorbereiden zijn op de komende verkiezingen met o.a. een nieuwe kandidaten lijst en het verkiezingsprogramma.

Natuurlijk kun je niet vooruit kijken zonder dat je eerst terug kijkt op wat we afgelopen raadsperiode hebben bereikt en ook wat we niet hebben bereikt.

Met onze CDA fractie hebben we ons in de gemeenteraad constructief opgesteld en hebben ons doormiddel van goed samen te werken met coalitie en oppositie ingezet voor onze inwoners. Het was een lastige periode met grote decentralisaties; vanuit de landelijke overheid, werden diverse zorgtaken naar de gemeente overgeheveld. Dit was een spannende periode, ook omdat we vanaf de start direct te maken kregen met een flinke bezuiniging. We hebben als CDA onszelf altijd ingezet voor ons eigen sociale loket en dat hebben we gelukkig ook nog steeds kunnen behouden. We houden zo de drempel laag en kunnen door de korte lijnen vaak snel en juiste hulp inzetten voor onze inwoners.

Ook de Gemeenschappelijke regeling “GR de Bevelanden” heeft in de afgelopen raadsperiode gestalte gekregen. We werken samen met de gemeentes Goes, Reimerswaal, Kapelle en Borsele op de gebieden van Werk, Inkomen en Zorg (WIZ), Personeel en Organisatie en automatisering. Vooral op het onderdeel WIZ heeft dit extra moeite gekost. Afdelingen moesten worden samengevoegd en dat in een tijd van meer aanbod van hulpvragen mede ingegeven door de crisis. Daarnaast is de Gemeenschappelijke Regeling niet gestart met een extra opstartbudget, maar zelfs met een bezuiniging. Achteraf zien we dat we hierdoor regelmatig bij moesten ramen, maar we kunnen zeggen dat er nu een professionele organisatie staat, die het beste aansluit bij een kleine gemeente als de onze.

We hebben ons verder met wisselend succes fel verzet tegen nieuwe burgerwoningen in het buitengebied. Door een burgerwoning toe te staan in het buitengebied, kan bijvoorbeeld een nabij gelegen boerenbedrijf in de problemen komen met de dagelijkse bedrijfsvoering door overlast. Daarnaast schept het een precedentwerking als je eenmaal één burgerwoning toestaat, we willen ook graag  ons mooie open landschap behouden op Noord-Beveland.

Het Samenlevingsfonds is ook in de afgelopen raadsperiode in het leven geroepen. Als CDA hebben we hiervoor steun gekregen van de gehele gemeenteraad, waardoor het fonds breed gedragen wordt. Uit het samenlevingsfonds kunnen bijvoorbeeld kleinschalige burger initiatieven worden ontwikkeld die de leefbaarheid in onze kernen vergroot.

Maar nog lang niet al onze doelen zijn bereikt en ook komende gemeenteraadsperiode zullen er weer lastige beslissingen genomen moeten worden. We gaan dus ook de komende tijd weer door met het samenwerken aan een nog beter Noord-Beveland voor jong tot oud!

Johan Sandee

Reacties zijn gesloten.