Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2019 CDA Noord-Beveland

Als gemeente Noord-Beveland zijn we een sterke en goed functionerende gemeente en dat willen we als CDA graag zo houden.

Door samen te werken in verschillende regionale samenwerkingsverbanden behouden we onze professionaliteit en houden voor onze burgers de drempel laag en de lijnen kort.

Een groot deel van de gemeentebegroting betreft het Sociaal Domein. Het CDA is er trots op dat wij als Noord-Beveland binnen het Sociaal Domein voorzieningen bezitten als ons eigen Sociaal loket en ons eigen declaratiefonds.

Wij waarderen de inzet van de medewerkers en zien dat deze voorzieningen eraan bijdragen dat er een goede regie is op de geboden hulp. Hierdoor ondersteunen we niet alleen onze burger, maar kunnen we ook de kosten beperken.

Met de collega’s in de raad, onze wethouder en onze ambtenaren zijn wij erop gericht in de komende jaren de grip op het sociale domein verder te versterken. Wij zijn blij dat we dit najaar het Actieplan Grip op Jeugdhulp hebben kunnen vaststellen en stimuleren onze wethouder voort te gaan op deze weg in de volle breedte van het Sociale Domein.

Als raadsleden, maar zeker als inwoners van onze gemeente kunnen we op de website van de VNG “waarstaatjegemeente.nl” zien hoe we er voor staan op tal van werkvelden. Als CDA zouden we graag zien dat deze wijze van monitoring nog beter wordt benut omdat nog niet alle hoofdstukken zijn ingevuld.

Zo kunnen we per taakveld vergelijken ten opzichte van andere gemeenten en wat het effect is van het bestede geld.

Als CDA dragen we de ondernemers op ons eiland een warm hart toe. Veel van onze werkgelegenheid komt voort uit het toerisme, wat dus voor ons eiland erg belangrijk is. Als CDA juichen we nieuwe ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen in de toeristische sector toe, maar we willen er geen grootschalige vakantieparken bij.

Onze grootste toeristische trekpleister is ons prachtige Banjaardstrand, als CDA zijn we blij dat het Banjaardgebied een flinke impuls krijgt en als het aan ons ligt zetten we deze investeringen door, zodat het gebied beter vindbaar en beter bereikbaar wordt.

Ook op het gebied van de energietransitie zullen we komende jaren nog flinke stappen moeten maken. Als CDA willen we echter wel waken dat we niet onze burgers onnodig ongerust maken met kreten als “we moeten van het gas af” en “iedereen moet aan de aardwarmte.” Wij blijven liever met onze beide benen op de grond en willen blijven inzetten op isoleren en het bewust maken van onze burgers. Het info centrum van onze gemeente in Wissenkerke voorziet in een behoefte en dit zouden we graag als CDA voortzetten.

Ook komende periode willen we ons als CDA er voor inzetten dat de vrijwilligers uit onze gemeente waar nodig worden ondersteund. Deze vrijwilligers van bijvoorbeeld sportclubs, tafeltje dekje en brandweer zetten zich belangeloos in, waardoor ons prachtige eiland veilig en leefbaar blijft.

Wat het CDA betreft blijven we als gemeente ook doorgaan met investeren in onze kernen. Onze voorkeur gaat uit om dit samen te blijven doen met onze inwoners, ondernemers en dorpsraden zoals we dat bijvoorbeeld al doen in de projecten Rondom Kamperland en rondom Colijnsplaat. Zo krijgen we breed gedragen plannen en blijven onze kernen vitaal.

Als gemeente verkeren we in een gezonde financiële situatie, waardoor we onze inwoners niet onnodig hoeven te belasten. Een beperkte stijging is echter nodig om onze taken als gemeente te kunnen blijven uitvoeren. We stellen dan ook voor om de OZB te verhogen met 2%, rioolheffing met 15,- en de afvalstoffenheffing met 15,-.

Verder willen we de woonforensenbelasting met 2% verhogen en de Toeristenbelasting met 5 cent in 2019 zoals vorig jaar al was vastgesteld. Omdat we de toeristen belasting voor 2 jaar vaststellen, willen we deze laten stijgen met 5 cent in 2020. Zo hebben we weer een sluitende en evenwichtige begroting voor de komende jaren.

Na de afgelopen verkiezingen in maart hebben we een nieuwe samenstelling van gemeenteraad en College. Natuurlijk is dat even wennen aan elkaar, maar elke fractie heeft uiteindelijk hetzelfde doel: Een leefbare, zelfstandige gemeente, waar iedereen mee kan doen.

Als CDA fractie bedanken we collega raadsleden, het college, de griffier en onze ambtenaren voor de ondersteuning en prettige samenwerking. In het bijzonder bedanken we onze burgemeester Marcel Delhez. We wensen hem en zijn vrouw Martine veel succes in zijn nieuwe gemeente Veldhoven.

CDA fractie,
Johan Sandee & Kees Blok

Reageren is niet mogelijk